Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website, de website van Decorum Plants (een merk van Decorum Plants B.V.). Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Eventuele verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Decorum Plants B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website van Decorum Plants.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Decorum Plants B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Decorum Plants B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming door Decorum Plants B.V.