Water

Het hergebruiken van water maakt onze wereld beter. Water wordt steeds schaarser en daarom filteren Feel Green kwekers vervuild water en gebruiken regenwater zo veel mogelijk om hun bloemen en planten te voeden.