News

Decorum Phalaenopsis growers start with sustainable Feel Green packaging

Het telen op een zo duurzaam mogelijke manier staat bij de Phalaenopsiskwekers van Decorum hoog in het vaandel. De kwekers zoeken continu naar duurzame oplossingen die helpen bij energiebesparing, efficiënt waterbeleid en een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Een volgende stap is het vermarkten van orchideeën in een duurzame verpakking. De kwekers zien immers dat de vraag naar duurzame producten in de markt toeneemt. Vanaf heden is het voor klanten dan ook mogelijk om te kiezen voor een duurzaam alternatief: Feel Green.

Feel Green
Feel Green producten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. De kwekerijen waar de Feel Green producten geproduceerd worden, zijn allemaal gecertificeerd met een GAP-certificaat én MPS-SQ. Met deze certificaten voldoen de kwekers aan de strenge eisen op het gebied van o.a. product traceerbaarheid, hygiëne en sociale aspecten. Feel Green producten zijn Product Proof; ze bevatten een transparant proces met betrekking tot de registratie van de juiste gewasbescherming. De verpakking en het etiket zijn altijd gemaakt van afbreekbare en hernieuwbare materialen. Voor de Phalaenopsis betekent dit dat de planten worden geleverd zonder plastic hoes en in een kartonnen doos of meermalig fust.

Cultivation in the most sustainable way possible is of high importance to Decorum's Phalaenopsis growers. The growers are constantly looking for sustainable solutions that help with energy savings, an efficient water policy and the lowest possible CO2 emissions. The next step is to market orchids in sustainable packaging. After all, the growers can see that the demand for sustainable products in the market is increasing, From now on it is also possible for customers to choose a sustainable alternative: Feel Green.
 
Feel Green
Feel Green products meet high sustainability requirements. The nurseries where Feel Green products are produced are all certified with a GAP certificate and MPS-SQ. With these certificates, the growers meet the strict requirements in terms of product traceability, hygiene and social aspects, among other things. Feel Green products are Product Proof; they contain a transparent process regarding the registration of the correct crop protection. The packaging and label are always made of biodegradable and renewable materials. For the Phalaenopsis, this means that the plants are delivered without a plastic sleeve and in a cardboard box or reusable container


Share this article:
Back to overview